Omsorgsbemanning hjälper verksamheter inom omsorgen att bemanna upp lediga platser med kompetent personal. De bemanningsföretag som sysslar med denna typ av bemanning kan hjälpa er att hitta exakt den kompetens som ni behöver. Så genom att anlita en sådan aktör kan ni få hjälp med att sätta rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle.

Flera av de olika aktörerna har befintliga ramavtal med landets regioner och kommuner. I andra fall kan ni själva behöva hantera förhandlingen med bemanningsföretaget ifråga. Då kan ni med fördel använda er av de tips som vi listar nedan!

3 tips för effektiv förhandling med er leverantör av omsorgsbemanning

När ni befinner er i förhandling med en leverantör av omsorgsbemanning bör ni tänka på att:

  • Förbered er genom att tillskansa er mer information. Redan innan ni ger er in i en förhandlingsprocess bör ni som omsorgsgivare vara medvetna om vad ni är ute efter. Ni bör därför ha hyfsat bra koll på ert behov. Ni kan med fördel också ta reda på ungefär i vilken prisklass de olika leverantörerna av denna typ av bemanning brukar lägga sig. Detta genom att kontakta kollegor som har aktiva samarbeten med något av våra svenska bemanningsföretag som jobbar mot omsorgen.
  • Ha ett första möte med bemanningsföretaget. När ni har bra koll på ert behov och en fingervisning om vilka priser olika bemanningsföretag som tillhandahåller omsorgsbemanning brukar ta är det dags för nästa steg. Ni kan nu ha ett första möte med en leverantör av dessa tjänster samt mer formellt inleda förhandlingar. Uttryck gärna ert intresse för ett konkurrenskraftigt pris och försök att förhandla er till ett så bra pris som möjligt. Med detta sagt är det naturligtvis även viktigt att ta hänsyn till kvaliteten på de tjänster som erbjuds av bemanningsföretaget. En mer kvalitativ bemanning kostar vanligtvis lite mer.
  • Nå en överenskommelse och underteckna ett avtal. Efter mer eller mindre tuffa förhandlingar är det dags att försöka nå en överenskommelse. Om ni lyckas med detta smärre konststycke återstår bara att underteckna ett avtal som konkretiserar de punkter vilka ni har diskuterat. Därefter kan ni se fram emot att kunna bemanna upp med kompetenta yrkespersoner!
Bra omsorgsbemanning kan föranledas av tuffa förhandlingar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *