Rökdetektorer ett av flera brandskydd

När det kommer till brandvarnare och rökdetektorer är en vanlig rekommendation att en detektor ska installeras i varje sovrum. Detektorer bör även monteras utanför varje sovrum samt på varje våning i bostaden. Det är viktigt med dessa förebyggande åtgärder för att säkerställa att hemmet har ett tillräckligt varnande skydd mot brand och rök.

Alla förstår vi vikten av att ha bra rökdetektorer, men faktum är att olika detektorer fungerar på olika sätt. Två av de vanligaste detektorerna använder sig av unika tekniker för att upptäcka rök och eld. Förutom att låta testa dina rökdetektorer ett par gånger om året, bör du även vara medveten om dessa skillnader.

Fotoelektriska rökdetektorer

Fotoelektriska rökdetektorer använder sig av en ljusstråle för att upptäcka rök. Denna typ av detektor är inte lika effektiv vad gäller att upptäcka en eld med flammor, men bättre på att upptäcka när elden ligger och pyr. Till exempel kan en tänd cigarett som hamnar i soffan fylla hemmet med farliga gaser redan innan elden tar fart. En fotoelektrisk rökdetektor kan då, till skillnad från en joniserande dito, upptäcka röken.

Joniserande rökdetektorer

Joniserande rökdetektorer använder sig av joner, d.v.s. partiklar med en elektrisk laddning, för att upptäcka rök i luften. Denna typ av detektor är generellt sett bättre på att upptäcka eldsflammor. Ett exempel på en eld med flammande lågor är en husbrand som startas till följd av att ljuset i en ljusstake har tänt eld på en gardin i bostaden.

Så vet du vilken detektor du bör införskaffa

Bägge ovanstående rökdetektorer är framtagna för att upptäcka bränder i bostäder, men som vi nämnt ovan använder de sig av olika tekniker. Det går dock inte att på förhand veta vilken slags brand du främst behöver skydda dig mot. Av denna anledning bör du ta det säkra före det osäkra och låta bägge dessa typer av detektorer installeras i din bostad.

Om du är osäker på vilken slags detektor du för närvarande har i hemmet, är det med andra ord dags att kolla upp detta. Du kan sedan komplettera detektorn med den andra typen av detektor och på så sätt uppgradera ditt brandskydd.

Rökdetektorer ett av flera brandskydd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *